G N B chem.jpg (7219 bytes)

  akciová společnost TOPlist

 

| Sídlo v Praze | Provozovna Bruzovice | Výrobky | Osvědčení |

 

    Firma GNB chem, a.s. byla založena 23.1.1998 a od svého založení se zabývá malotonážní syntézou farmaceutických poloproduktů a účinných látek ( API ) . Certifikát správné výrobní praxe ( GMP ) byl udělen Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

   Výrobní linka je vybavena smaltovanými aparáty v objemech od 150 l do 1500 l. Ty spolu s tlakovými filtry, nučkami, odstředivkami, procesním filtrem a vakuovou rektifikační kolonou tvoří velmi variabilní technologický komplex umožňující vyrábět celou paletu látek při využití řady chemických reakcí jako jsou např. bromace, redukce komplexními hydridy, esterifikace, kondenzace, polymerace a pod.

  Výroba probíhá v souladu s evropskými právními normami a je pod kontrolou našich státních institucí jako jsou SÚKL, hygiena práce, hasičský sbor ČR, inspekce životního prostředí .

Maximální důraz klademe na ochranu životního prostředí .

 

 

Copyright  © 2001-2017, Caris

Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768